Behandeling Volwassenen

 

Ergotherapie voor volwassenen

 

Kinderergotherapie in Beweging verzorgt incidenteel en in overleg ergotherapie voor volwassenen.

 

Wat doet de ergotherapeut?

 

Wanneer u een probleem ervaart in het dagelijks handelen, kan de ergotherapeut u hierbij helpen. Er wordt samen met u gekeken naar het probleem en naar de mogelijkheden om een activiteit weer zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen voeren. U kunt aan activiteiten denken zoals: werk, hobby's, sociale contacten, verplaatsen binnen- en buitenshuis, huishoudelijke taken zoals eten koken, maar ook zelfverzorging zoals wassen en aankleden. Wanneer een familielid zorg voor u draagt (mantelzorger), zal deze tevens betrokken worden tijdens de behandelingen. Eventueel kan er gekeken worden naar de belastbaarheid van de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. De ergotherapie vindt zoveel mogelijk plaats op de plek waar het probleem zich voordoet. Dit kan dus bij u thuis zijn, maar ook op het werk. Een ergotherapeut kan u tevens ondersteunen in het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen bij de zorgverzekeraars en de gemeente.

 

Wanneer meldt u zich aan?

 

U meldt zich aan voor ergotherapie wanneer u problemen ervaart in het dagelijks handelen. Dit kunnen zowel lichamelijke als psychische problemen zijn. Heeft u bijvoorbeeld reuma en heeft u moeite met het snijden van aardappels? De ergotherapeut gaat onderzoeken wat het probleem is en samen wordt er gekeken naar een oplossing. Of bent u overbelast? Weet u niet goed hoe u uw dag moet organiseren zonder direct moe te zijn? De ergotherapeut kijkt naar uw dagschema en geeft u tips en handvatten om weer structuur en een goede balans tussen belasting en belastbaarheid te brengen. In sommige gevallen zal er , na uw toestemming, contact op genomen worden met bijvoorbeeld e huisarts of andere hulpverleners. Dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie.

 

De ergotherapeutische behandeling:

 

De ergotherapie behandeling start met een kennismakingsgesprek/intake. Tijdens dit gesprek zal u meer te weten komen over ergotherapie en het vervolg van de behandeling. Vervolgens zal er een probleemanalyse plaats vinden om het handelingsprobleem duidelijk in kaart te brengen. Wanneer het handelingsprobleem duidelijk in kaart is gebracht zal er gestart worden met de behandeling. Deze kan bestaan uit training, maar ook uit advies of begeleiding.

Zo kunnen vaardigheden opnieuw aangeleerd worden of kunnen er adviezen gegeven worden over bijvoorbeeld een andere zithouding.

Wanneer u bij de ergotherapeut komt voor de aanvraag van voorzieningen zal de ergotherapeut u helpen met de aanvraag en tijdens de eventuele passingen.

De behandeling wordt afgerond met een evaluatie.

U zult tevens een cliƫnten tevredenheids onderzoek (quote EEE) formulier krijgen zodat u anoniem kunt aangeven wat u van de behandelingen heeft gevonden. Met deze informatie werken wij aan het verbeteren van de kwaliteit van de behandelingen.

Er zal kort verslag uitgebracht worden aan uw huisarts over de behandeling en er zal eventueel advies gegeven worden met betrekking tot verdere behandeling.

 

Wat is er nodig om de ergotherapie te starten:

U kunt zowel met als zonder verwijsbrief van de (huis)arts starten met ergotherapie. Wanneer u zonder verwijsbrief van de huisarts komt (Directe Toegang Ergotherapie, DTE) zal er een korte screening plaats vinden waarin wordt bekeken of er nog extra informatie nodig is van een arts of dat de behandeling zo gestart kan worden. Wanneer u met een verwijsbrief komt, is deze screening niet nodig en kunnen de volle behandeluren gebruikt worden voor de therapie.

Kijk bij het kopje vergoedingen voor informatie over de vergoeding van ergotherapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderergotherapie in Beweging

06-47576408

info@kinderergotherapieinbeweging.nl

 

Locatie Lelystad

Middendreef 273

8233 GT Lelystad

 

Locatie Almere

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

036 - 76 300 30