Algemeen

 

Wat is ergotherapie?

 

 

Ergotherapie is het begeleiden en trainen van dagelijkse vaardigheden die nodig zijn voor een zo zelfstandig mogelijk leven. De ergotherapeut helpt kinderen die in het dagelijkse functioneren beperkt worden. Zij kunnen zich hierdoor mogelijk niet optimaal ontwikkelen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (pre)schoolse vaardigheden.

Deze vertraging in de ontwikkeling, hoeft geen aanwijsbare reden te hebben.

 

 

Er kan hierbij gedacht worden aan problemen in de volgende activiteiten:

  • Schrijven
  • Kleutervaardigheden
  • Aan- en uitkleden
  • Verwerking van de zintuigprikkels/sensorische informatieverwerking (ook wel HSP (Hoog Sensitief Persoon)
  • Planmatig handelen
  • Aandacht en concentratie
  • Ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie
  • Bewegen

 

 

Door middel van ergotherapeutische behandelingen worden dergelijke problemen opgelost of verminderd.

Het doel is dat uw kind zo zelfstandig mogelijk kan handelen in de dagelijkse situaties.

Door de wensen en behoeften van u en uw kind als uitgangspunt te nemen, zullen wij samen werken aan een passende oplossing voor de problemen.

 

 

 

Kinderergotherapie in Beweging

06-47576408

info@kinderergotherapieinbeweging.nl

 

Locatie Lelystad

Middendreef 273

8233 GT Lelystad

 

Locatie Almere

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

036 - 76 300 30