Artikelen

 

Artikelen

Hieronder vindt u artikelen die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd en meer informatie geven over de ergotherapeutische behandeling.

Op de facebookpagina van Kinderergotherapie in Beweging kunt u tevens recente onderzoeken en artikelen vinden.

 

Schrijven

 

Herken kleuters die risico lopen op het ontwikkelen van schrijfproblemen

Schrijven is een belangrijke vaardigheid die kinderen op school leren en is essentieel voor de participatie van het kind op school. Maar is het schrijven in deze tijd nog even hard nodig, gezien het feit dat er veel gebruik wordt gemaakt van tablets, smartphones en computer?

 

 

Ik schrijf met plezier.

Schrijfproblemen komen veel voor binnen het basisonderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat bij meer dan twintig procent van de basisschoolleerlingen schrijfproblemen voorkomen (Corstens-Mignot, Cup & van Hartingsveldt. 2000). In opdracht van de directeur van openbare basisschool Rosa Boekdrukker in

Amsterdam heeft vanuit de Hogeschool van Amsterdam een afstudeerproject plaatsgevonden dat zich heeft gericht op het begeleiden van kinderen met schrijfproblemen. Tijdens dit project is een aanvulling ontwikkeld op de schrijfmethode Zwart op wit (Legierse, 2010). Het afstudeerproject heeft zich daarnaast

gericht op ergotherapie op de basisschool: welke vorm heeft dit in Nederland en in welke mate zijn scholen bekend met het beroep ergotherapie? Door middel van een folder wordt de meerwaarde van ergotherapeutische begeleiding op school inzichtelijk gemaakt. Het bijbehorende stappenplan geeft overzichtelijk weer hoe kinderen aangemeld kunnen worden bij een ergotherapeut.

 

 

Schrijfproblematiek Kinderen: Bovenbouw leert leesbaar schrijven.

Zowel leerkrachten als ouders constateren dat de leesbaarheid van het handschrift van kinderen in de bovenbouw van de

basisschool langzamerhand rninder wordt. Met het oog op het voortgezet onderwijs maken zij zich daar zorgen over.

De vraag is of en hoe de leesbaarheid bij bovenbouwleerlingen verbeterd kan worden. Tevens is de vraag wie

daarvoor moet zorgen.

 

DCD

De CO-OP, een veelbelovende interventie!

Om tot slot nog terug te komen bij de vraagstelling aan het begin van dit literatuuronderzoek, kan gesteld worden dat de CO-OP interventie het meest effectief lijkt te zijn bij kinderen met DCD. Dit komt vermoedelijk door zijn cliënt- en vraaggerichte benadering die gebruikmaakt van een actieve probleem-oplossende strategie en ondersteund wordt door cognitieve processen, verbale zelfinstructie en intermediaire technieken. Dit zorgt voor generalisatie en transfer naar andere vaardigheden en dat maakt de CO-OP uniek. Verder onderzoek hierna is nog wel hard nodig.

 

 

Een nieuwe behandelaanpak voor kinderen met developmentaI coordination disorder.

Cognitive Orientation to Daily OccupationaI Performance (CO-OP)

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) is een in Canada ontwikkelde en in Nederland nog vrij nieuwe behandeling voor kinderen met developmental coordination disorder (DCD). De methode is gebaseerd op cognitieve leertheorieën. Door het zoekgedrag van het kind te sturen, komt dit tot nieuwe bewegingsoplossingen. Binnen de CO-OP geeft het kind zelf aan welke vaardigheid het wil leren. Daardoor wordt de motivatie van kind en ouders verhoogd. Binnen de CO-OP wordt getracht generalisatie te verkrijgen door de geleerde, algemene oplossingsstrategieën toe te passen bij nieuwe, nog niet opgeloste probleemvaardigheden. De kracht van een goede CO-OP-therapeut zit vooral in het stellen van de juiste vragen en daarvoor is het nodig dat men voldoende inzicht heeft in de vaardigheid die door het kind geleerd wordt. Dit artikel bevat een kort overzicht van de hoofdpunten van de CO-OP.

 

 

Waarom kinderen met DCD snelheid als strategie gebruiken.

Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) worden gekenmerkt door een achterstand in de motorische ontwikkeling en coördinatie, die schoolprestaties en/of dagelijkse activiteiten belemmert, terwijl ze een normale intelligentie hebben en geen neurologische afwijkingen. Schrijven is voor deze kinderen veelal een groot probleem. Ze gebruiken daarom vaak snelheid als strategie. In dit artikel wordt ingegaan op de grafomotorische theorie, en komt er een alternatieve methode aan bod om kinderen met DCD te leren schrijven.

 

Folder CO-OP Methode

 

Sensorische Informatieverwerking (voorheen Sensorische Integratie)

 

Kwalitatieve studie: 'De kijk van ouders op hun kind na ergotherapieop basis van sensorische integratie.'

Kwalitatief onderzoek kan omschreven worden als een onderzoeksproces dat zich richt op het inzichtelijk maken van een situatie, gebaseerd op verschillende

onderzoekstradities die een maatschappelijk of menselijk probleem blootleggen. De onderzoeker creëert een complex holistisch beeld, analyseert tekst, rapporteert opvattingen van betrokkenen en plaatst de studie in een natuurlijke context. Kwalitatief onderzoek kan een middel zijn om het

beroepsmatig handelen theoretisch te onderbouwen.

 

 

Marianne Veefkind voorziet een goede toekomst voor sensorischeintegratietherapie.

De Amerikaanse ergotherapeute dr. A. Jean Ayres, die de sensorische integratietherapie

( SI-therapie) ontwikkelde, kreeg lange tijd weinig erkenning. Sinds enkele decennia vinden haar inzichten en methoden wereldwijd steeds meer navolging. In Nederland bestaat sinds 25 jaar een aparte Sl-opleiding. En nu komt er een stichting die de Sl-therapeuten wil registreren en de samenleving wil informeren.

 

 

Supporting Children to Participate Successfully in Everyday Life by Using Sensory Processing Knowledge

Sensory Processing knowledge has developed more specificity over the last several years. Evidance indicates that both children and adults with and without disabilities exhibit 4 basic patterns of sensory processing as described in Dunn’s model (Dunn, 1997). Understanding the 4 basic patterns of sensory processing enables providers to interpret children’s behaviours, and therefore tailor activities and interventions to support children to participate in everyday life. Preliminary evidence supports the concept of applying sensory processing knowledge within everyday life; more studies are needed to characterize exactly how this might be done in het most effective manner.

 

A Randomized Controlled Pilot Study of the Effectiveness of Occupational Therapy for Children With Sensory Modulation Disorder

Conclusion. Findings suggest that OT-SI may be effective in ameliorating difficulties of children with SMD.

 

 

Behavioral Indexes of the Efficancy of Sensory Integration Therapy

Conclusion. Classical Sensory Integration therapy may be associated with improved self-regulatory behaviors.

 

 

Development of a Fidelity Measure for Reasearch on the Effectiveness of the Ayres Sensory Integration Intervention.

Conclusion. The Ayres Sensory Integration Fidelity Measure has strong content validity.

The process section is reliable and valid when scored by trained raters with expertise in ASI.

 

 

Sensory Processing in Children With and Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile

Conclusion. These findings, considered with similar published studies, begin to confirm the prevalence and types of sensory processing impairments in autism. Further research is needed to more clearly define patterns of sensory processing in people with ASD.

 

Evidence Brief on Effectiveness of the Wilbarger Protocol

Summary of Findings: Currently all studies on this protocol consist of small samples or single subject case studies. All studies available, however, present positive findings on the effectiveness of the Wilbarger Protocol. While this level of evidence is not conclusive support of the efficacy of this protocol, this emerging evidence does support it’s continued clinical use. Additional well- controlled studies are needed.

 

Ergotherapie en de basisschool

 

Ergotherapie op de basisschool, kan dat?!

Kinderen op de basisschool kunnen bepaalde beperkingen ervaren, zoals een achterblijvende

motorische en sensomotorische ontwikkeling. Deze kunnen de kans vergroten dat kinderen moeilijker aansluiting vinden bij de dagelijkse schoolactiviteiten zoals knippen of schrijven. Een ergotherapeut kan deze beperkingen vroeg tijdig signaleren en bijdragen aan het verminderen of verhelpen van problemen bij dagelijkse (school)activiteiten, zodat een achterstand zo veel mogelijk wordt beperkt of voorkomen. Om dit te bereiken kan een ergotherapeut binnen het regulier basisonderwijs van meerwaarde zijn.

 

 

Playful Interaction: Occupational Therapy for All Children on the School Playground

We examined the impact of an intervention on the playfulness of 5- to 7-year-old children who are developing typically. Materials that had no defined purpose were placed on a school playground for 11 weeks. The Test of Playfulness (ToP) was used to compare videotaped play segments pre- and post intervention. Teachers who did playground duty were interviewed regarding changes in play. ToP data were analyzed using a Wilcoxon signed- ranks test. Interview data were analyzed for themes. ToP scores were significantly higher after intervention (Z = –1.94; p = .025, one-tailed; Cohen’s d = 0.55). Teachers reported that children were more social, creative, and resilient when the materials were on the playground. Children who were creative, rather than very physically capable, became leaders in activity. Our results revealed a potential role for occupational therapists with typically developing children in schools. This finding has clear implications for children with disability.

 

 

 

 

Kinderergotherapie in Beweging

06-47576408

info@kinderergotherapieinbeweging.nl

 

Locatie Lelystad

Middendreef 273

8233 GT Lelystad

 

Locatie Almere

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

036 - 76 300 30