Intake & diagnostiek


Intake & diagnostiek


Aanmelding

U kunt uw kind zowel telefonisch als via de email aanmelden voor kinderergotherapie bij onze praktijk.

Wanneer u ervoor kiest om dit via de email te doen, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om telefonisch een aanmeldingsformulier in te vullen.

Wij zullen dan wat algemene gegevens noteren en met u de hulpvraag van u, en uw kind, bespreken.

We maken een inschatting of kinderergotherapie kan ondersteunen bij de hulpvraag.

Vervolgens zal er met u gekeken worden naar een geschikt moment om de kinderergotherapie te starten.Intake, observaties en testen

De eerste behandeling zal in het teken staan van de intake, waarbij het verhelderen van de hulpvraag en de handelingsproblemen centraal staat.

Daarna zullen er testen en/of observaties afgenomen worden bij uw kind, om te analyseren waarom uw kind moeite heeft met bepaalde handelingen.

Er zal een observatieverslag geschreven worden met deze bevinden. Ook wordt bepaald of er een indicatie is voor kinderergotherapie.Doelen

Er zullen, in samenspraak, doelen opgesteld worden waar gedurende de kinderergotherapiebehandelingen aan gewerkt zal worden.

Deze doelen zullen regelmatig geëvalueerd worden.