DTE


Directe Toegang Ergotherapie (DTE) en verwijzing


Een behandeltraject kan bij Kinderergotherapie in Beweging gestart worden op twee manieren, namelijk met of zonder verwijsbrief.


Sinds juni 2011 kunt u zonder verwijsbrief van de huisarts naar de kinderergotherapeut.

Ook in onze praktijk zijn de kinderergotherapeuten geschoold om behandelingen te kunnen starten vanuit de DTE.

Er zal een screening plaats vinden om te bekijken of er redenen zijn waarom de kinderergotherapie niet gestart kan worden.

Deze screening vindt plaats tijdens de intake en duurt ongeveer 15 minuten. Deze tijd gaat af van uw behandeluren.

Na de screening zal bepaald worden of de kinderergotherapie voortgezet kan worden of dat er meer informatie van de huisarts wenselijk is.

Indien er gestart kan worden via de DTE zal er, na uw toestemming, een kort verslag naar de huisarts gestuurd worden om deze te informeren.


De kinderergotherapie kan tevens gestart worden door middel van een verwijsbrief van uw huisarts of specialist.

Er hoeft dan geen screening plaats te vinden.