Kinderergotherapie


Wat is kinderergotherapie?


Kinderergotherapie is geschikt voor kinderen die moeilijkheden ervaren in het dagelijkse handelen.

Dat kan komen door een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking, leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen maar

ook door belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

Een kind dat moeilijkheden ervaart met aan/ uitkleden, veters strikken, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen,

kunnen concentreren en stil zitten in de klas, plannen, kan baat hebben bij kinderergotherapie.

Daarnaast kunnen we advies en begeleiding geven bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen

zoals een kinderstoel, rolstoel, buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing.


Door middel van een kinderergotherapeutische behandelingen worden handelingsproblemen opgelost of verminderd.

Het doel is dat uw kind zo zelfstandig mogelijk kan handelen in de dagelijkse situaties.

Door de wensen en behoeften van u en uw kind als uitgangspunt te nemen, zullen wij samen werken aan een passende oplossing voor de problemen.

 


Sanne


Sanne zit in groep 4 en heeft moeite met leesbaar schrijven. De leerkracht geeft aan dat haar pengreep en haar fijne motoriek nog niet goed ontwikkeld zijn. Sanne wil het schrijven graag verbeteren.

De leerkracht heeft Sanne doorverwezen naar Kinderergotherapie in Beweging en na de observatie is inderdaad gebleken dat Sofie nog onvoldoende motorische vaardigheden in haar hand heeft ontwikkeld en dat zij de lettervormen onvoldoende beheerst.

Tijdens de kinderergotherapie doet Sanne spelletjes, waarbij de fijne motoriek uitgedaagd wordt. Ook zal zij de letters opnieuw aanleren zodat zij deze op de juiste wijze kan automatiseren.

Sanne zal schrijfmaterialen uitproberen om te bekijken welke pen of potlood voor haar het meest geschikt is. Sanne zal huiswerk meekrijgen waarbij zij 5 minuten per dag, fijn motorische of schrijfoefeningen doet. De leerkracht zal tips krijgen om Sanne in de klas verder te begeleiden.


Jason


Jason zit in groep 2 en is motorisch onhandig. Tijdens gym beweegt hij ongecoördineerd en heeft hij bewegingsangst, hierdoor durft hij thuis ook niet te fietsen. Hij vindt het moeilijk om stil te zitten op zijn stoel en hij wordt snel afgeleid. Na observatie blijkt dat Jason sensorische informatieverwerkingsproblemen (zintuigelijke prikkelverwerking) heeft. Hierdoor is hij overgevoelig voor geluid, wat voor veel afleiding zorgt en waardoor hij zich moeilijk kan concentreren. Hij is ondergevoelig voor bewegen waardoor hij een slecht lichaamsbesef heeft en hij onvoldoende voelt wat zijn lichaam doet. Hierdoor is hij onzeker tijdens het bewegen. Tijdens de kinderergotherapie zal aandacht besteed worden aan het normaliseren van de zintuigelijke prikkelverwerking. Hierdoor zal hij vrijer kunnen bewegen en minder afgeleid worden door zijn omgeving. De leerkracht zal adviezen krijgen om het stilzitten op de stoel te verbeteren door Jason bijvoorbeeld regelmatig te laten bewegen met kracht, tussen zittende activiteiten door.