Klachtenregeling


Klachtenregeling


Geachte ouder/verzorger,


Hoewel wij onze uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over een van onze collega's.

Meld een klacht eerst schriftelijk bij de kinderergotherapeut zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan.

Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand.

Een gesprek met de kinderergotherapeut kan vaak al leiden tot een oplossing.

U kunt aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan

en bijvoorbeeld wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Blijft u na schriftelijk contact en/of een gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden,

dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen.


Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en u de klacht willen doorzetten,

dan kunt u er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil.

De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.​


Wilt u meer informatie over onze klachtenregeling?

Download dan onderstaande folder of kijk op de website van Klachtenloket Paramedici (KLP)