Neuromotorische rijpheid

 

 

Neuromotorische rijpheid

 

Wanneer kinderen zelfstandig taken moeten uitvoeren, thuis of op school, wordt er van hun verwacht dat zij basisvaardigheden in huis hebben om deze taken uit te kunnen voeren.

Maar wat nu als dit niet lukt door bijvoorbeeld moeite met concentreren, plannen en organiseren, stil zitten of moeite met schrijfvaardigheden?

 

Deze belemmeringen zijn in veel gevallen terug te voeren op de verbindingen in het brein.

Wanneer deze verbindingen onvoldoende zijn aangelegd, heeft het kind onvoldoende controle over het lichaam en is het een hele uitdaging om vaardigheden te leren.

In het brein moeten snelwegen aangelegd worden die er voor kunnen zorgen dat beide hersenhelften met elkaar samenwerken, dit noemen wij ook wel het rijpen van het brein.

Bij veel kinderen (en volwassenen) zien we dat dit proces niet goed is doorlopen. Het kind moet dan erg veel compenseren om een taak te volbrengen, wat vaak tot gevolg heeft dat taken heel veel moeite kosten of gedragsproblemen veroorzaakt.

 

Basisvaardigheden

 

Propriocepsis is een belangrijk zintuig in ons lichaam. Wanneer we praten over propriocepsis, hebben we het over het vermogen de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen. Dit zintuig is erg belangrijk voor de motoriek en de balans. Het wordt ook wel positiezin of houdingszin of kinesthesie genoemd. Dankzij propriocepsis weten we wat de positie van het lichaam is en waar onze armen en benen zich bevindingen zonder dat wij de hoeven te zien. Dit zintuigsysteem heeft enorm veel invloed op de neuromotorische ontwikkeling en noemen daarom ook de “koningin” van de zintuigen.

 

Het proprioceptieve systeem geeft stofjes af die nodig zijn voor de ontwikkeling van de hersenhelften. Wanneer het proprioceptieve systeem goed werkt, zijn de benodigde verbindingen in de hersenen aangemaakt en kan een kind zijn lichaam controleren, heeft het voldoende lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen leren.

Propriocepsis helpt ook bij het reguleren van zintuiglijke prikkels waardoor het emmertje van een kind niet overloopt. Het zorgt voor het opvangen van grote “emotionele” schommelingen en prikkels die de hele dag binnenkomen. De ontwikkeling van de propriocepsis begint gelijk de geboorte van een kind.

 

Om het proprioceptieve systeem goed te ontwikkelen is het belangrijk dat fases van motorische ontwikkeling goed doorlopen zijn. U kunt hierbij denken aan het creëren van voldoende stabiliteit om te zitten voordat je kunt gaan leren lopen.

Deze motorische ontwikkeling kan in de weg worden gestaan door onrijpe primaire reflexen. Bij een normale ontwikkeling zijn de meeste primaire reflexen in de eerste levensjaren geïnhibeerd. Dat betekent dat ze over zijn gegaan naar posturale reflexen (houdingsreflexen). Wanneer dit niet gebeurd kan het dus zijn dat een kind hier doorheen moet compenseren.

  

 

Het uitvoeren van alle dagelijkse taken kost dan meer moeite en energie, waardoor het kind dit minder graag doet. Op school kan dit zorgen voor lessen die niet aansluiten bij het kind en de ontwikkeling stagneert. 

 

Behandeling

De behandeling wordt gestart met een intake gesprek waarin bepaald wordt wat de hulpvraag is en of dit traject bij het kind en het gezin past.

Wanneer er gekozen wordt voor het Neuromotorische rijpheidtraject, wordt er een onderzoek gedaan naar de neuromotorische ontwikkelingsfase en de aanwezigheid van primaire reflexen. Vervollgens krijgt het kind een aantal bewegingsoefeningen mee naar huis die hij samen met u elke dag moet uitvoeren. Deze oefeningen zorgen ervoor dat primaire reflexen geïnhibeerd worden en de voorwaarden ontstaat om tot ontwikkeling te komen.

 

De behandeling is een langdurig traject wat ongeveer een jaar duurt om rijping in het brein te verkrijgen. Elke vier weken komt u met uw kind naar de praktijk waar bekeken wordt of de oefeningen hebben gezorgd voor voldoende ontwikkeling waarna er nieuwe oefeningen aangeleerd worden die in de thuis situatie dagelijks geoefend worden.

De kinderergotherapeut zal tijdens deze vier weken op afstand coachen om de oefeningen goed uit te voeren.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.