Tarieven & vergoedingen


Tarieven en vergoedingen


Vergoedingen

Kinderergotherapie wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

In het basispakket is 10 uur ergotherapie per kalenderjaar aanwezig, eventueel kunnen deze behandeluren aangevuld worden met behandeluren uit de aanvullende verzekering.

De hoeveelheid hiervan is verschillend per zorgverzekeraar en aanvullend pakket.

Bij uw verzekeringsmaatschappij kunt u informatie inwinnen over de vergoeding van de behandelingen.

Kinderergotherapie in Beweging is bij (bijna) alle zorgverzekeraars gecontracteerd waardoor de ergotherapie 100% vergoed wordt en er van een eigen bijdrage geen sprake is.Praktijktarieven


Wanneer u gebruik maakt van vergoeding van de zorgverzekeraar zullen de tarieven van de zorgverzekeraars gehanteerd worden.

Er zal dan ook direct gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar en u zult dan géén factuur ontvangen.De bovenstaande tarieven gelden voor individuele kinderergotherapie en worden gefactureerd per 15 minuten.

Tarieven voor organisaties op aanvraag.


De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:

Betalingsvoorwaarden

 
Individuele zitting ergotherapie volwassenen

€ 23,00

Individuele zitting Kinderergotherapie

€ 24,25

Toeslag behandeling kinderergotherapie aan huis

€ 31,00

Screening Directe Toegang Ergotherapie

€ 23,00

Intake en onderzoek ergotherapie na screening

€ 23,00

Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing

€ 23,00

Screening en intake en onderzoek ergotherapie

€ 23,00

Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek

€ 23,00

Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling

€ 31,00

Telefonische zitting ergotherapie

€ 23,00

Instructie/ overleg ouders/ verzorgers van de cliënt bij ergotherapie

€ 23,00

Verslaglegging ergotherapie aan derden

€ 23,00

Instructie mantelzorger

€ 23,00

Toeslag thuisbehandeling voor instructie mantelzorger

€ 31,00

No show tarief (ook bij afzeggen binnen 24 uur)

€ 17,25