Voorbeelden

 

Casus Sofie

 

 

Sofie zit in groep 4 en heeft problemen met schrijven. De leerkracht geeft aan dat Sofie onleesbaar schrijft en dat haar fijne motoriek nog niet goed ontwikkeld is. Sofie wil het schrijven graag verbeteren. Na aanmelding van Sofie bij de ergotherapie en de observatie, blijkt dat Sofie nog onvoldoende motorische vaardigheden in haar hand heeft ontwikkeld en dat zij de letter vormen onvoldoende beheerst.

Tijdens de ergotherapie doet Sofie spelletjes, waarbij de fijne motoriek uitgedaagd wordt. Ook zal zij de letters opnieuw aangeboden krijgen zodat zij deze op de juiste wijze kan automatiseren.

Sofie zal schrijfmateriaal uitproberen om te bekijken welke pen of potlood voor haar het meest geschikt is. Sofie zal huiswerk meekrijgen waarbij zij 5 minuten per dag, fijn motorische of schrijfoefeningen moet doen. De leerkracht zal tips krijgen om Sofie in de klas verder te begeleiden.

 

 

Casus Julian

 

 

Julian zit in groep 2 en is motorisch onhandig. Tijdens gym beweegt hij ongecoördineerd en heeft hij bewegingsangst. Hierdoor durft hij thuis niet te fietsen. Hij vindt het moeilijk om stil zitten op zijn stoel en hij wordt snel afgeleid. Na observatie blijkt dat Julian sensorische informatieverwerkingsproblemen (zintuigelijke prikkelverwerking) heeft. Hierdoor is hij overgevoelig voor geluid, wat voor veel afleiding zorgt en waardoor hij zich moeilijk kan concentreren. Hij is ondergevoelig voor bewegen waardoor hij een slecht lichaamsbesef heeft en hij onvoldoende voelt wat zijn lichaam doet. Hierdoor is hij onzeker tijdens het bewegen. Tijdens de ergotherapie zal aandacht besteed worden aan het normaliseren van de zintuigelijke prikkelverwerking. Hierdoor zal hij vrijer kunnen bewegen en minder afgeleid worden door zijn omgeving. De leerkracht zal adviezen krijgen om het stilzitten op de stoel te verbeteren door bijvoorbeeld regelmatig te bewegen met de kinderen tussen de activiteiten door. Ook zal er een kussentje op de stoel uitgeprobeerd kunnen worden om het stilzitten te bevorderen.

 

 

 

Kinderergotherapie in Beweging

06-47576408

info@kinderergotherapieinbeweging.nl

 

Locatie Lelystad

Middendreef 273

8233 GT Lelystad

 

Locatie Almere

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

036 - 76 300 30