Behandeling


De kinderergotherapeutische behandeling:


Wanneer uit de intake en diagnostiek is gebleken dat er indicatie is voor kinderergotherapie, zal de behandeling gestart worden.

Wij vinden het van belang dat de behandeling past bij uw kind. Daarom passen wij de behandeling, zo aan dat deze goed mogelijk aan.

Deze aanpak onderscheidt ons van andere kinderergotherapiepraktijken.

Wij proberen spelenderwijs te werken aan de gestelde doelen zodat het voor uw kind ook leuk is om hier aan te werken.


De kinderergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

  •     Het verbeteren van de schrijfvoorwaarden en/of het schrijven


  • Het verbeteren van de fijne motoriek zoals de handfuncties, het ontwikkelen van een voorkeurshand etc.


  • Het verbeteren van kleutervaardigheden zoals kleuren, knippen, plakken etc.


  • Het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten: wassen en aankleden, veters strikken, een boterham smeren en snijden


  •    Het normaliseren van de zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking)

door het verminderen van een overgevoeligheid of ondergevoeligheid op het gebied van tast, bewegen, gehoor, zien, reuk, etc.

 

  •    Het verbeteren van de alertheid, aandacht en concentratie


  • Het verbeteren van het planmatig handelen


  • CO-OP methode gebruiken om kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD), activiteiten aan te leren die zij lastig vinden.


Sinds 2022 is er binnen Kinderergotherapie in Beweging een nieuwe behandelmethode waarbij er gewerkt wordt aan een algehele rijpheid van het brein wat verbetering verkrijgt op zowel de fijn motorische en schrijfontwikkeling als de verwerking van zintuiglijke prikkels. Wanneer u op de button Neuromotorische Rijpheid klikt, kunt u hier meer over lezen.


Advies:


Naast de behandeling geeft de kinderergotherapeut ook adviezen aan u, als ouders, maar ook aan leerkrachten over de adequate begeleiding van uw kind.


Hierbij kunt u denken aan het adviseren van u als ouder en de leerkracht ten aanzien van het uitnodigen tot spelen; hoe kan uw kind tot zelfstandig spel komen?

Maar daarnaast zullen er ook advies gegeven worden aan de leerkrachten. Hier bij kunt u denken aan de ontwikkeling van de voorkeurshand, over het schrijven of de schrijfvoorwaarden

en hoe een kind ondersteund kan worden met sensorische informatieverwerkingsproblemen.


Daarnaast kunnen de kinderergotherapeuten van onze praktijk u ook ondersteunen en adviseren bij de aanvraag van aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen.

Wij zullen met u een pakket van eisen opstellen en een adviesbrief schrijven om de keus van de voorziening te onderbouwen richting bijvoorbeeld de WMO, UWV of zorgverzekeraar.


Wij kunnen u vervolgens ondersteunen tijdens de gesprekken over de voorzieningen en de passingen van deze voorzieningen.

Wanneer de voorziening geleverd is, kunnen wij uw kind en de omgeving begeleiden in hoe er met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening omgaan moet worden.