Behandeling Kinderen

Aanmelding:

 

U kunt uw kind zowel telefonisch als via de email aanmelden bij Kinderergotherapie in Beweging.

Wanneer u ervoor kiest om dit via de email te doen, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om telefonisch een aanmeldingsformulier in te vullen. Wij zullen dan wat algemene zaken bespreken maar daarnaast ook de hulpvraag van u en uw kind. We maken een inschatting of kinderergotherapie kan ondersteunen bij de hulpvraag. Vervolgens zal er met u gekeken worden naar een geschikt moment om de ergotherapie te starten.

 

 

De ergotherapeutische behandeling:

 

De eerste behandelingen zullen in het teken staan van het verhelderen van de hulpvraag, observaties en/of testen waarmee de ergotherapeut analyseert waarom uw kind moeite heeft met bepaalde handelingen. Er zal een observatieverslag geschreven worden met deze bevinden. Dit is de basis van het behandelplan.

 

De ergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

 

  • Het verbeteren van de schrijfvoorwaarden en/of het schrijven
  • Het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten: wassen en aankleden, veters strikken, een boterham smeren en snijden
  • Het verbeteren van kleutervaardigheden zoals kleuren, knippen en plakken etc.
  • Het verbeteren van de fijne motoriek zoals de handfuncties, het ontwikkelen van een voorkeurshand etc.
  • Het normaliseren van de zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking) door het verminderen van een overgevoeligheid of ondergevoeligheid op het gebied van tast, bewegen, gehoor, zien, reuk, etc. ook wel HSP (Hoog Sensitief Persoon genoemd.
  • Het verbeteren van de alertheid, aandacht en concentratie
  • Het verbeteren van het planmatig handelen
  • CO-OP methode gebruiken om kinderen met DCD activiteiten uit te laten voeren die zij lastig vinden.

 

De behandelwijze zal zoveel mogelijk worden afgestemd op de behoefte van uw kind. Wij proberen op een spelende wijs te werken aan de gestelde doelen zodat het voor uw kind ook leuk is om hier naar toe te werken.

 

 

Advies:

 

Naast de behandeling geeft de ergotherapeut ook adviezen aan u, als ouders, maar ook aan leerkrachten over de adequate begeleiding van uw kind.

 

Hierbij kunt u denken aan het adviseren aan ouders en leerkracht ten aanzien van het uitnodigen tot spelen; hoe kan uw kind tot zelfstandig spel komen? Maar daarnaast zal er ook advies gegeven worden aan de leerkrachten over de ontwikkeling van de voorkeurshand, over het schrijven of de schrijfvoorwaarden, over de omgang met uw kind met sensorische informatieverwerkingsproblemen, over geschikte materialen voor uw kind etc.

 

Kinderergotherapie in Beweging is ook instaat om u te adviseren over aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Wij streven er naar om volledig op de hoogte zijn van de diverse voorzieningen en de wijze waarop deze verkregen moeten worden.

Tevens is de ergotherapeut in staat om met u mee te denken bij de keus voor een voorziening. Zij zal bij de aanvraag van deze voorziening een adviesbrief kunnen schrijven om deze keus te onderbouwen. De ergotherapeut adviseert uw kind en de omgeving hoe het met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening kan omgaan.

 

 

 

Kinderergotherapie in Beweging

06-47576408

info@kinderergotherapieinbeweging.nl

 

Locatie Lelystad

Middendreef 273

8233 GT Lelystad

 

Locatie Almere

Hospitaaldreef 29

1315 RC Almere

036 - 76 300 30